Hatályos jogszabályok a vakvezető (önálló életvitelt segítő) kutyákról , Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Hatályos jogszabályok a vakvezető (önálló életvitelt segítő) kutyákról

Félúton a megoldás

(vakvezető kutya, avagy önálló életvitelt segítő kutya, avagy habilitációs kutya)

Hosszú várakozás, sok-sok egyeztetés után komoly eredményt értünk el a vakvezető kutyák intézménybe történő bevihetősége érdekében. Röviden ismertetem a mai helyzetet.

Hogyan lesz a vakvezető kutyából önálló életvitelt segítő kutya és habilitációs kutya?

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében öt csoportba sorolják a fogyatékos személyeket:

 • látási fogyatékos,
 • hallási fogyatékos,
 • értelmi fogyatékos,
 • autista,
 • mozgásszervi fogyatékos

Az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben foglaltak végrehajtása során kialakult az a szemlélet, miszerint komplexen kell kezelni és megoldani a fogyatékos személyt megillető jogok érvényesítését. Ezt figyelembe véve történt a törvény módosítása az alábbiak szerint:

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.

A törvény a szociális és munkaügyi minisztert hatalmazza fel arra, hogy rendeletben állapítsa meg a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályait.

A rendeletalkotás megkezdődött. A habilitációs kutyák alkalmazásának szabályairól készülő rendelet tervezete a habilitációs kutya fogalmát a következők szerint határozná meg.

Habilitációs kutya: a jogszabályban meghatározott módon, speciálisan kiképzett, nyilvántartásba vett, igazolvánnyal azonosítható eb, amely a fent felsorolt fogyatékos személyek önálló életvitelét az alábbi funkciókban segíti:

 •  vakvezető kutya, amely a látássérült emberek nyílt és zárt térben történő vezetésére alkalmas,
 •  mozgássérült segítő kutya, amely a mozgáskorlátozott embert mindennapi tevékenységeinek ellátásában segíti,
 •  hangot jelző kutya, amely a hallássérült ember számára veszélyt, vagy fontos információt jelentő hangokat jelezi,
 •  roham-segítő kutya, amely az epilepsziával élő ember vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett ember számára a roham során segítséget nyújt,
 •  személyi segítő kutya, amely a súlyosan fogyatékos embert önálló életvitelében segíti,
 •  terápiás kutya, amely képes a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, rehabilitációs folyamatban részt venni.

A rendelet megalkotását és hatályba lépését követően a közszolgáltatásokat nyújtó intézményekbe a habilitációs kutya is bevihető lesz.

Mit ért a törvény a közszolgáltatás fogalma alatt?

Közszolgáltatás:

 • a) minden közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, az ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység,
 • b) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység,
 • c) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott b) pont szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység,
 • d) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá
 • e) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható.

Vannak hatályos jogszabályok a vakvezető kutyákról?

Kivonatosan ismertetem a jelenleg érvényben levő rendeleteket.

Dr. Nagy Sándor

261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet

a vízi személyszállítás feltételeiről

12. § (4) A vízi járműbe bevitt kistestű (legfeljebb 10 kg tömegű) kutyáért a díjszabás legfeljebb a teljes árú menetjegy 50%-ának, nagytestű (10 kg feletti tömegű) kutyáért a díjszabás a teljes árú menetjegy 100%-ának megfelelő összegű viteldíj fizetését írhatja elő, egyéb kézipoggyász fuvarozásáért a hajózási vállalkozás díjat nem követelhet. A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjmentes.

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

7. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdőhely üzemeltetésének szabályai

7. Állatot a fürdőhely területére bevinni - a kistérségi intézet által engedélyezett őrkutyás biztonsági szolgálat, illetve a vakvezető kutya kivételével - tilos. A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekről

3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

 • c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,
 • d)élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,
 • harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet

egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról

4. § (1) Teljes tárgyi díjmentességben részesül az ügyfél a határállomási ellenőrzés során

c)látáskárosult beteggel utazó vakvezető eb ki- és beléptetése során

48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól

7. § (3) A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

37/1996. (X. 18.) NM rendelet

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

4. § (2) A közfürdő területére állat - az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve - nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.