Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények , Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményeket 2007. május 1-étől a 85/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet szabályozza, amely hatályon kívül helyezte a 10 hónappal korábban kihirdetett 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendeletet.

Újdonságok:

1./ A rendelet, amelyet kizárólag a látási fogyatékos utazókra vonatkozóan ismertetek, három újdonságot tartalmaz:

 • a) Az új rendelet értelmében a kedvezményezettek körébe tartoznak azok a látássérült személyek is, akik ezen állapotukra tekintettel részesülnek magasabb összegű családi pótlékban, illetve erre figyelemmel kap utána szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékot;
 • b) A helyközi közlekedésben két település közt rendszeresen utazó látássérült személy 90 %-os bérlet vásárlására jogosult. Ez nagymértékben megkönnyíti az utazást, mert nem kell minden nap sorban állnia a látássérült utasnak a jegypénztár előtt.
 • c) További újdonság a rendeletben, hogy a látássérült személy egy kísérője 100 %-os kedvezmény igénybe vételével utazhat a helyi tömegközlekedésben is, azaz nem kell jegyet váltani részére. A rendelet nem szabályozza a kísérő személyét. Ebből következik, hogy mint korábban a helyközi közlekedésben, úgy a jelen jogszabály szerint is, a kísérő szabadon választható meg mindkét utazási viszonylatban.

Általános rendelkezések:

2./ A rendeletben meghatározott utazási kedvezmények kizárólag a Magyar Köztársaság területén, belföldi forgalomban vehetők igénybe. Nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe

3./ Korlátlan számú - a Fát. mellékletének 3. pontjában meghatározott, díjszabási övezetektől függő összeggel csökkentett - kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult:

4./ A helyközi közlekedésben a kedvezmények a menetrend szerinti vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév vehetőek igénybe.

A jogosultság igazolása:

5./ A látássérült személyek az utazási kedvezmények igénybevételére az alábbiak igazolása mellett jogosultak:

 • a) vakok személyi járadékában részesül, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;
 • b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, illetve utána szülője vagy eltartója részesül magasabb összegű családi pótlékban;
 • c) fogyatékossági támogatásban részesül;

Kedvezmények:

6./ A rendelet I. számú mellékletének 30.,32., 33. pontjai szerint a kedvezmények az alábbiak

 • a) a vak személy kedvezménye:
  helyközi közlekedésben a jegykedvezmény 90%, bérletkedvezmény 90%;
  helyi közlekedésben a kedvezmény 100 %.
 • b) vak személy 1 fő kísérője
  helyközi közlekedésben a jegykedvezmény 90%, bérletkedvezmény nem illeti meg;
  helyi közlekedésben a kedvezmény 100 %.

Dr. Nagy Sándor