Parkolási igazolvány, Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Parkolási igazolvány

A jogszabály annyiban változott, hogy a jövőben a parkolási igazolványt - csak úgy, mint Nyugat-Európában - a közlekedésben akadályozott személy kapja. Aki nem csak mozgássérült lehet, hanem pl. látássérült is. Az új kártya fényképes, mágneses leolvasóval leolvasható kódot és hologramot is tartalmaz, 2004. július 1-től lehet igényelni az okmányirodákban. Az okmányiroda állítja ki. Kiváltásához kitöltött adatlap (okmányirodától és Egyesületünk irodájában is lehet igényelni), orvos szakértői vélemény, valamint támogatásra jogosító határozat szükséges. Ha az okmányirodában nem oldható meg a fotózás, két igazolványképet kell vinni. Mivel eredeti aláírás szükséges, csak az érintett ill. jogi képviselője válthatja ki.

Érvényessége: 3 év illetve, ha az igénylő állapota végleges 5 év. (Oka: a gyártó 5 év garanciát vállal.) Az első, valamint a lejárati csere illetékmentes, egyéb esetben, - pl. ha elvész - térítésköteles. Jogszerűtlen használat esetén bevonják s egy év múlva igényelhető új, térítés ellenében.

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

2006. július 1-én hatályos állapot. 

1. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa olyan közokirat, amely a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

2. § E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult

b) aki látási fogyatékosnak minősül,

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak minősül és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények valamelyikével igazolja.

3. § (1) Az igazolvány kiadására irányuló eljárásban első fokon a körzetközponti jegyző jár el.

8. § (1) Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

(4) Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.

12. § A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) határozata alapján a 4. számú mellékletben felsorolt ECMT államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolókártya az e rendeletben meghatározott parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

13. § (1) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.
(5) Ez a rendelet az Európai Közösségek Tanácsának a fogyatékos személyek parkolókártyájáról szóló 98/376/EK ajánlásával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható szakvélemények

2. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakvélemény.
3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap.
4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.

4. számú melléklet

A ECMT (Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája) tagországai a következők:

 • Albánia,
 • Ausztria,
 • Azerbajdzsán,
 • Belgium,
 • Bosznia-Hercegovina,
 • Bulgária,
 • Cseh Köztársaság,
 • Dánia,
 • Észtország,
 • Fehér-Oroszország,
 • Finnország,
 • Franciaország,
 • Grúzia,
 • Görögország,
 • Hollandia,
 • Horvátország,
 • Izland,
 • Írország,
 • Lengyelország,
 • Luxembourg,
 • Lettország,
 • Liechtenstein,
 • Litvánia,
 • Macedónia,
 • Magyarország,
 • Moldávia,
 • Nagy-Britannia,
 • Németország,
 • Norvégia,
 • Olaszország,
 • Oroszország,
 • Portugália,
 • Románia,
 • Spanyolország,
 • Svédország,
 • Svájc,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia,
 • Törökország,
 • Ukrajna