Módosult a III. csop. rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenység , Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Módosult a III. csop. rokkantsági nyugdíj melletti keresőtevékenység

Módosult a harmadik csoportbeli rokkantsági nyugdíjasok nyugdíj melletti keresőtevékenységgel megszerezhető jövedelmének határa. Ennek értelmében:

A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság akkor szünik meg, ha a keresőtevékenységet folytató rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja

  • a) a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és
  • b) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

E rendelkezést 2009. július 1-jét követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni. Az ügyesen elrejtett módosítás eredeti szövegét az alábbiakban közlöm.

dr. Nagy Sándor

2009. évi LVI. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról

II. Fejezet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása 416. § (6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha

  • a) a nyugdíjas már nem rokkant, vagy
  • b) a 36/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő és az Rjtv. 1. § b) pontja szerinti keresőtevékenységet folytató rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja
  • ba) a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és
  • bb) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.

A kereset, jövedelem vizsgálata céljából az Rjtv. 13. § (3) bekezdésében foglaltakat a rokkantsági nyugdíjas esetében is alkalmazni kell."

423. § (6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdése és 36/G. § (1) bekezdése - e törvénnyel megállapított - rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni.